ctverce jako logo

Znalecká činnost

Nemovitost

Znaleckou činnost jsem oprávněn vykonávat od roku 1991, kdy jsem byl jmenován znalcem v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví - stavby obytné předsedou městského soudu v Praze.

Stavebnictví

  • Posouzení kvality provedených prací, specifikace vad včetně návrhu opatření u staveb obytných a občanských.
  • Přejímky dokončených staveb.
  • Technická pomoc, konzultace.

Oceňování

  • Znalecké ocenění obytných domů, bytů a nebytových prostor, rodinných domů, rekreačních objektů, inženýrských staveb, pozemků a trvalých porostů.


ctverce jako logo

Kontakt

Osobní:
Ing. Petr Procházka
Adresa:
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
Datová schránka:
uwfy3yp
E-mail:
Ing. Petr Procházka
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
IČO: 13809920
DIČ: CZ520324108
obory: ekonomika - ceny a odhady nemovitostí a stavebnictví - stavby obytné
Ing. Petr Procházka - STAPOS
Na Konvářce 2039/19
150 00 Praha 5
IČO: 13809920
DIČ: CZ520324108
Č. autorizace: 4556
Copyright © 2011 - 2018 Ing. Petr Procházka